+ 359 52 712 500 / +359 888 4567 96 office@zlatentour.com
Оперативна програма — Иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма — Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Очаквани резултати: Предоставяне на подкрепа за микро,...