+ 359 52 712 500 / +359 888 4567 96 office@zlatentour.com

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Очаквани резултати: Предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Бенефициент: ,,Златен Тур” ООД

Обща стойност: 4 040.51 лв., от които 3 434.43 лв. европейско и  606.08 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.    Край: 21.03.2021 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Очаквани резултати: Предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Бенефициент: ,,Златен Тур” ООД

Обща стойност: 3 900,00 лв., от които 3 315,00 лв. европейско и  585,00 лв. Национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021 г.    Край: 25.04.2021 г.